آگهي مناقصه عمومی

موضوع فراخوان:انجام عملیات تعمیر، نگهداری و بهره برداری از تجهیزات دانه بندی زغال حرارتی معدن آبنیل

شركت معادن زغالسنگ كرمان در نظر دارد انجام عملیات تعمیر، نگهداری و بهره برداری از تجهیزات دانه بندی زغال حرارتی معدن آبنیل به منظور انجام عملیات سنگجوری 36000 تن زغال سنگ خام را از طریق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله اي همراه با ارزيابي كيفي (فشرده ) از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.irانجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضا الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. شماره تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه 1456 و اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام در ساير استانها در سامانهwww.setadiran.irبخش ” ثبت نام / پروفايل تامين كننده / مناقصه گر” موجود است .

مواعد زمانی:

       شماره فراخوان و تاريخ انتشار آگهي مناقصه در سامانه ستاد: 2001095511000003 مورخ 1401/03/10

       نام مناقصه گذار : شركت معادن زغالسنگ كرمان

       مهلت دریافت اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه از سامانه :از مورخ 1401/03/11 لغايت 1401/03/21

       آخرين مهلت ارسالو بارگذاري اطلاعات مورد نياز جهت ارزيابي كيفي و ارائه پیشنهادات به صورتpdf در سامانه: تا ساعت 19 مورخ 1401/04/05

       زمان بازگشایی پاکت ها : ارزيابي كيفي ساعت 9 صبح مورخ 1401/04/06 و بازگشائي پاكات مناقصه ساعت 11:30 مورخ 1401/04/08

       مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: تضمين معتبربه مبلغ 719.559.000 ريالنوع تضمین در اسناد مناقصه تشريح شده است.

       آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار علاوه بر بارگذاري در سامانه مي بايستي به صورت فيزيكي و در پاكت در بسته و ممهور ، حداكثر تا قبل از ساعت بازگشائي پاكات به دبيرخانه كميسيون معاملات شركت تحويل و رسيد دريافت شود.

تلفن تماس مناقصه گزار: 03432117726تلفن تماس پشتيباني سامانه 1456 و دفتر ثبت نام در سامانه 03433225262 و 03433326006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *