آگهي مناقصه عمومی

موضوع فراخوان: خريد، نصب، راه اندازيو پشتیبانی دو ايستگاه زيرزميني سيستم مانيتورينگ و پايش گاز

 

شركت معادن زغالسنگ كرمان در نظر دارد فراخوان خريد، نصب و راه اندازي و پشتیبانی دو ايستگاه زيرزميني سيستم مانيتورينگ و پايش گازهایCH4 . CO .H2S .O2معادن زیر مجموعه خود را از طریق برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي همراه با ارزيابي كيفي (فشرده ) از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.irانجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضا الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. شماره تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه 1456 و اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام در ساير استانها در سامانهwww.setadiran.irبخش ” ثبت نام / پروفايل تامين كننده / مناقصه گر” موجود است .

مواعد زمانی:

      شماره فراخوان و تاريخ انتشار آگهي مناقصه در سامانه : 2001095511000002 مورخ 1401/03/10

      نام مناقصه گذار : شركت معادن زغالسنگ كرمان

      مهلت دریافت اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه از سامانه :از مورخ 1401/03/11 لغايت 1401/03/21

      آخرين مهلت ارسال و بارگذاري اطلاعات مورد نياز جهت ارزيابي كيفي و ارائه پیشنهادات به صورتpdf در سامانه: تا ساعت 19 مورخ 1401/04/05

      زمان بازگشایی پاکت ها : ارزيابي كيفي ساعت 11 صبح مورخ 1401/04/06 و بازگشائي پاكات الف و ب مورخ 1401/04/08ارزیابی فنی مورخ 1401/04/09و بازگشائی پاکات ج مورخ 1401/04/12 ساعت 13 .

      مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: تضمين معتبربه مبلغ 2.700.000.000 ريال) نوع تضمین در اسناد مناقصه تشريح شده است.

      آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار علاوه بر بارگذاري در سامانه مي بايستي به صورت فيزيكي و در پاكت در بسته و ممهور ، حداكثر تا قبل از ساعت بازگشائي پاكات به دبيرخانه كميسيون معاملات شركت تحويل و رسيد دريافت شود.

تلفن تماس مناقصه گزار: 03432117726تلفن تماس پشتيباني سامانه 1456 و دفتر ثبت نام در سامانه 03433225262 و34333260060

 

 

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *