آگهي مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی(یکپارچه)

 

موضوع فراخوان انجام عملیات استخراج زغال لایهd2افق 2450+ معدن باب نیزو

شركت معادن زغالسنگ كرمان در نظر دارد فراخوان انجام عملیات استخراج زغال لایهd2افق 2450+ معدن باب نیزو را به میزان 13200 تن به مدت یکسال را از طریق برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي همراه با ارزيابي كيفي (یکپارچه ) از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.irانجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضا الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. شماره تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه 1456 و اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام در ساير استانها در سامانهwww.setadiran.irبخش ” ثبت نام / پروفايل تامين كننده / مناقصه گر” موجود است .

مواعد زمانی:

 • شماره فراخوان و تاريخ انتشار آگهي مناقصه در سامانه : 2001095511000004مورخ 1401/03/10
 • نام مناقصه گذار : شركت معادن زغالسنگ كرمان
 • مهلت دریافت اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه از سامانه :از مورخ 1401/03/12 لغايت 1401/03/25
 • آخرين مهلت ارسالو بارگذاري اطلاعات مورد نياز جهت ارزيابي كيفي و ارائه پیشنهادات به صورتpdf در سامانه: تا ساعت 18 مورخ 1401/04/08
 • زمان بازگشایی پاکت ها : ارزيابي كيفي ساعت 12صبح مورخ 1401/04/09و بازگشائي پاكات مناقصه ساعت 12 مورخ 1401/04/12
 • مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: تضمين معتبربه مبلغ 5.770.000.000 ريال( نوع تضمین در اسناد مناقصه تشريح شده است.
  • آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار علاوه بر بارگذاري در سامانه مي بايستي به صورت فيزيكي و در پاكت در بسته و ممهور ، حداكثر تا قبل از ساعت بازگشائي پاكات به دبيرخانه كميسيون معاملات شركت تحويل و رسيد دريافت شود.

  تلفن تماس مناقصه گزار: 03432117726تلفن تماس پشتيباني سامانه 1456 و دفتر ثبت نام در سامانه 03433225262 و 03433326006

   

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *