آگهي تجديد مناقصه عمومي

مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه:انجام عمليات استخراج روباز معدن اسدآباد.

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخ 1401/01/27

محل دريافت اسناد:بلوارشهيدآيت ا…صدوقي- شركت معادن زغالسنگ کرمان-امورقراردادها.

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار: مبلغ 2.253.000.000 ریال

تاريخ تحويل پاكت ها: مورخ 1401/02/06

تاريخ گشايش پاكت ها: بازگشائی پاکات ب و ارزیابی کیفی مورخ 1401/02/07، گشایش پاکات الف و ج مورخ 1401/02/10 .

مبلغ خريداسناد: واریز مبلغ 500.000 ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *