آگهي مناقصه عمومي

مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه: انجام امور خدمات تنظيف ساختمانهاي شركت و همچنين انجام امور نگهباني و حفاظت كوي شركت .

مهلت دريافت اسناد:از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 1401/01/27

محل دريافت اسناد: بلوار شهيدآيت ا…صدوقي_شركت معادن زغالسنگ کرمان_ امور قراردادها.

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار:مبلغ 1.605.000.000 ریال

تاريخ تحويل پاكتها:مورخه 1401/02/06

تاريخ گشايش پاكتها:بازگشایی پاکت ب وارزیابی کیفی مورخه 1401/02/07 و بازگشایی پاکت الف و جمورخه 1401/02/10

مبلغ خريداسناد: 500.000 ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *