آگهي تجدید مناقصه عمومي
تاریخ : 03 خرداد 1400     تعداد بازدید: 484
آگهي تجدید مناقصه عمومي

انجام عمليات استخراج روباز معدن هجدك به ميزان ماهانه 1000 تن و با تناژ كل 12000 تن به مدت يكسال

ادامه مطلب