امروز
 • آگهي مناقصه عمومي

  آگهي مناقصه عمومي تاریخ : 08 تیر 1400

  حمل زغال سنگ خام از معادن تابعه شرکت به کارخانه زغالشوئی زرند،صورت یک جا یا جداگانه به مدت یک سال کامل شمسی(هشونی120000تن-پابدانا85000تن-سراپرده24000تن-اسدآباد25000تن-بابنیزو10800تن-هجدک36000تن- همکار50000تن)

  ادامه مطلب
 • آگهي مناقصه عمومي

  آگهي مناقصه عمومي تاریخ : 08 تیر 1400

  ایاب و ذهاب سواری، وانت ، ون و مینی بوس جهت مناطق تابعه شرکت زغالسنگ شامل معادن همکار، هشونی، پابدانا، آبنیل، بابنیزو، هجدک و اسدآباد وکارخانه زغالشوئی زرند و ستاد مرکزی شرکت درکرمان

  ادامه مطلب