مراسم زيارت عاشور به سنت همه ساله در دهه محرم در معدن اسد اباد با حضور كارگران برگزار گرديد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.