کار طراحی معدن از سال 1376 تا 1378 انجام شد . از سال 1378 به بهره برداری رسیده است . مساحت محدوده حدود 5/8 کیلومتر مربع است . در فاصله 5 کیلومتری معدن هجدک و 8 کیلومتری باب نیزو واقع است . لایه زغال قابل استخراج آن d2 می باشد . لایه پرشیب است که شیب متوسط آن 80 و ضخامت متوسط 2 متر می باشد. روش استخراج مورد استفاده ستونی بالا رو و در اصطلاح گزنگی است. معدن عمدتاً به عنوان زیر مجموعه معدن هجدک فعالیت می کرده است و پس از چند سال تعطیلی با همت و تلاش مسئولین و کارگران در سال 96 راه اندازی مجدد گردید و همچنان در دو بخش زیر زمینی و رو باز فعال می باشد. از آنجا افق فعلی معدن در حال اتمام است . هم اکنون طرح بازگشایی افق زیرین معدن به مرحله اجرا در آمده است که باعث افزایش عمر معدن خواهد گردید . نولید متوسط ماهانه معدن حدودا 1200 تن زغالسنگ کک شو می باشد . که از مرغوبیت خاصی نیز برخوردار است.