مدیران شرکت

ردیفسمتنام و نام خانوادگیشماره تماس
1سرپرست شرکت مهندس حسین متصدی03432117747 03432110007
2معاونت بهره برداری مجتبی رنجبر03432117868
3مدیر حراست علی خادمی پور03432111918
4سرپرست معدن هجدکایمان حسنی زاده03432111349
5مدیر معدن پابدانامصطفی فتاحی03433454610
6مدير معدن همکارمرتضی عسکری زاده03433742070-71
03433742190-91
7مدير معدن هشونیسيد عزيز مجيدي03424690967
03424690969
8سرپرست کارخانه زغالشوییپرویز مظفری03424228587
03433424200
9مدیر مکانیک شركتنغمه عربپور03424228587
10سرپرست معدن آبنيلفرهاد امیری03432110386
03432117734
11مدير معدن باب نیزومحسن عباسی03433468137
12مدیر معدن اسدآبادمحسن حسینی نسب 
13سرپرست خدمات رفاهیحسین پورمیرزایی03432117869
14مدیر آموزش و توسعه منابع انسانیاطهره احمدی03432110901
15مدير امور ماليعباس غفارلو03432110704
16مدیر امور اداریفاطمه مهدیزاده03432110209
17مدير امور درمانمحمدرضا خسروي03432117694
18سرپرست بازاريابي و فروش محصول شركتسید مرتضی روح الامینی03432110207
19رئيس مركز علمی کاربردی شرکتمژگان نیکویی03432110904
20سرپرست تضمین کیفیتمريم محمدي03433424100
21سرپرست بهداشت ، ايمني و محيط زيستسيد سجاد حسيني09131422480
22سرپرست امورفرهنگی ومشاور امور ايثارگرانستار طحان زاده03432117688
23مدیر امور حقوقیمحمد خواجه پور 03432111902
24مدیر سیستمها و فناوری اطلاعاتسید محمد صادق 
روح الامینی
03432117808
25مدیر برق و مخابراتایمان حسنی03432110100
26سرپرست روابط عمومی و امور ورزشیعلی حنجری03432117688
27مدیر تحقیقات پژوهش و بومی سازی فاطمه سلطان نادری 
28

سرپرست طرح و برنامه و نظارت

حدیثه رحیمی صادق

3432111116
32110052

29مدير دفتر مدیر عاملمژگان جبارپور03432117747
03432110007
30 مدير حسابرسي داخليمحبوبه احمدي03432111914
31مدير فني و مهندسي رضا محمودزاده

03433435698

32سرپرست امور قراردادهامریم خراسانی 03432117726
33سرپرست تدارکات و خدمات کالامحمد رضا حاجی زاده03432110778
34مدير امور عمرانيمحمد جواد كردستاني03432110701
35رئیس انبار و اموالسيدمحسن مهدوی03432117758
36سرپرست دفتر طراحی و توسعه معادنسيدعلی مهدی زاده09131992899