مدیران شرکت

ردیف سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس
1 مدیر عامل و نائب رییس هیئت مدیره مهندس محسن شریفی 03432117747 03432110007
2 معاونت بهره برداری  مجتبی رنجبر 03432117868
3 مدیر حراست  علی خادمی پور 03432111918
4 سرپرست معدن هجدک ایمان حسنی زاده 03432111349
5 سرپرست معدن پابدانا مصطفی فتاحی 03433454610
6 مدير معدن همکار مرتضی عسکری زاده 03433742070-71
03433742190-91
7 مدير معدن هشونی سيد عزيز مجيدي 03424690967
03424690969
8 سرپرست کارخانه زغالشویی مصطفی علیزاده 03424228587
03433424200
9 معاونت فني شركت محمد رضا توحيدي 03424228587
10 مدير معدن آبنيل مجتبي صدوقي 03432110386
03432117734
11 مدير معدن باب نیزو محسن عباسی 03433468137
12 مدیر معدن اسدآباد محسن حسینی نسب  
13 سرپرست خدمات رفاهی حسین پورمیرزایی 03432117869
14 سرپرست آموزش و توسعه منابع انسانی اطهره احمدی 03432110901
15 مدير امور مالي عباس غفارلو 03432110704
16 سرپرست امور اداری فاطمه مهدیزاده 03432110209
17 مدير امور درمان محمدرضا خسروي 03432117694
18 سرپرست بازاريابي و فروش محصول شركت سید مرتضی روح الامینی 03432110207
19 رئيس مركز علمی کاربردی شرکت علی خادمی پور 03432110904
20 سرپرست تضمین کیفیت مريم محمدي 03433424100
21 مدير بهداشت ، ايمني و محيط زيست علیرضا ابراهیمی 09131422480
22 سرپرست امورفرهنگی ستار طحان زاده 03432117688
23 مدیر امور حقوقی محمد خواجه پور  03432111902
24 مدیر سیستمها و فناوری اطلاعات سید محمد صادق 
روح الامینی
03432117808
25 سرپرست برق و مخابرات ایمان حسنی 03432110100
26 سرپرست روابط عمومی و امور ورزشی علی حنجری 03432117688
27 مدیر تحقیقات پژوهش و بومی سازی  فاطمه سلطان نادری  
28

سرپرست طرح و برنامه و نظارت

حدیثه رحیمی صادق

3432111116
32110052

29 مدير دفتر مدیر عامل مژگان جبارپور 03432117747
03432110007
30  مدير حسابرسي داخلي محبوبه احمدي 03432111914
31 مدير فني و مهندسي  رضا محمودزاده

03433435698

32 سرپرست امور قراردادها مریم خراسانی  03432117726
33 مشاور امور ايثارگران ستار طحان زاده 03432117688
34 مدير امور عمراني محمد جواد كردستاني 03432110701