مدیران شرکت

  سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس
  مديرعامل شرکت  کوروش یزدان 03432117747 03432110007
  معاونت بهره برداری  مجتبی رنجبر  03432117868
  مدیر حراست  علی خادمی پور 03432111918
  سرپرست معدن آبنيل فرهاد امیری 03432110386
03432117734
  سرپرست معدن هجدک ایمان حسنی زاده 03432111349
  مدیر معدن پابدانا محسن عباسی 03433454610
  مدير معدن همکار ایمان احمدی 03433742070-71
03433742190-91
  مدير معدن هشونی مرتضی عسکری زاده 03424690967
03424690969
  سرپرست کارخانه زغالشویی پرویز مظفری 03424228587
03433424200
  مدیر مکانیک شركت نغمه عربپور 03424228587
  سرپرست سراپرده جنوبی سيدعزیز مجیدی  
  مدير معدن باب نیزو مصطفی فتاحی 03433468137
  مدیر معدن اسدآباد محسن حسینی نسب  
  سرپرست خدمات رفاهی نرجس خاتون حفارزاده 03432117869
  مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی اطهره احمدی 03432110901
  سرپرست امور مالي محمد حسین محمدی 03432110704
  مدیر امور اداری فاطمه مهدیزاده 03432110209
  مدير امور درمان محمدرضا خسروي 03432117694
  سرپرست بازاريابي و فروش محصول شركت سید مرتضی روح الامینی 03432110207
  رئيس مركز علمی کاربردی شرکت مژگان نیکویی 03432110904
  سرپرست تضمین کیفیت مريم محمدي 03433424100
  سرپرست بهداشت ، ايمني و محيط زيست نويد شكيبايي پور 09139973747
  سرپرست امورفرهنگی ومشاور امور ايثارگران ستار طحان زاده 03432117688
  مدیر امور حقوقی محمد خواجه پور  03432111902
  مدیر سیستمها و فناوری اطلاعات سید محمد صادق 
روح الامینی
03432117808
  مدیر برق و مخابرات ایمان حسنی 03432110100
  سرپرست روابط عمومی و امور ورزشی علی حنجری 03432117688
  مدیر تحقیقات پژوهش و بومی سازی  فاطمه سلطان نادری  
 

سرپرست طرح و برنامه و نظارت

حدیثه رحیمی صادق

3432111116
32110052

  مدير دفتر مدیر عامل مژگان جبارپور 03432117747
03432110007
   مدير حسابرسي داخلي سميه جمشيدي 03432111914
  مدير فني و مهندسي  رضا محمودزاده

03433435698

  سرپرست امور قراردادها مریم خراسانی  03432117726
  سرپرست تدارکات و خدمات کالا محمد رضا حاجی زاده 03432111417
  مدير امور عمراني محمد جواد كردستاني 03432110701
  رئیس انبار و اموال سيدمحسن مهدوی 03432117758
  سرپرست دفتر طراحی و توسعه معادن سيدعلی مهدی زاده 09131992899