بازدید مهندس شریفی مدیر عامل به همراه مهندس رنجبر معاونت بهره برداری شرکت از کارخانه زغالشویی زرند و معدن پابدانا در روز یکشنبه مورخ 1400/12/22

به گزارش روابط عمومی شرکت:صبح امروز مهندس شریفی مدیر عامل شرکت از قسمت های مختلف کارخانه زغالشویی زرند بازدید نمودند این بازدید در خصوص حل مشکلات ... ادامه مطلب