• 13 اردیبهشت 1400
  • تعداد بازدید: 3930
  • نویسنده: روابط عمومی

مدیران شرکت زغالسنگ کرمان

مدیران شرکت

ردیف سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس
1 مدیر عامل مهندس محسن شریفی 03432117747 03432110007
 2 عضو موظف و رئیس هیئت مدیره    
3 معاونت بهره برداری  مجتبی رنجبر 03432117868
 4 مدیر حراست  علی خادمی پور 03432111918
5 مدیر معدن هجدک مصطفی فتاحی 03432111349
6 مدير معدن پابدانا عباس سلطانی 03433454610
7 مدير معدن همکار مرتضی عسکری زاده 03433742070-71
03433742190-91
8 مدير معدن هشونی سيد عزيز مجيدي 03424690967
03424690969
9 مدير کارخانه زغالشويي مصطفی علیزاده 03424228587
03433424200
10 معاونت فني شركت محمد رضا توحيدي 03424228587
11 مدير معدن آبنيل مجتبي صدوقي 03432110386
03432117734
12 مدير معدن باب نیزو محسن عباسی 03433469240
13 مدیر معدن اسدآباد محسن حسینی نسب  
14 سرپرست خدمات رفاهی حسین پورمیرزایی 03432117869
15 سرپرست طرح و برنامه و نظارت حدیثه رحیمی صادق 3432111116
32110052
16 مدير امور مالي محمد حسین محمدی 03432110704
17 مدیر امور اداری اطهره احمدی 03432110209
18 مدير امور درمان محمدرضا خسروي 03432117694
19 سرپرست بازاريابي و فروش محصول شركت سید مرتضی روح الامینی 03432110207

20 رئيس مركز علمی کاربردی شرکت نظام الدین معین زاده 03432110904
21 سرپرست تضمین کیفیت مريم محمدي 03433424100
22 مدير بهداشت ، ايمني و محيط زيست علی ابراهیمی  
23 سرپرست امورفرهنگی ستار طحان زاده 03432117688
24 مدیر امور حقوقی محمد خواجه پور  03432111902
25 مدیر سیستمها و فناوری اطلاعات سید محمد صادق 
روح الامینی
03432117808
26 سرپرست برق و مخابرات ایمان حسنی 03432110100
27 سرپرست روابط عمومی و امور ورزشی علی حنجری 03432117688
28 مدیر تحقیقات پژوهش و بومی سازی  فاطمه سلطان نادری  
29 مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی حبیب الله زینلی زاده 03433428105
30 مدير دفتر مدیر عامل مژگان جبارپور 03432117747
03432110007
31  مدير حسابرسي داخلي محبوبه احمدي 03432111914
32 مدير فني و مهندسي  رضا محمودزاده  
33

سرپرست امور قراردادها

مریم خراسانی

 03432117726
34 مشاور امور ايثارگران ستار طحان زاده 03432117688
35 مدير امور عمراني محمد جواد كردستاني