هم اندیشی دانشگاه و معدن

  • 21 دی 1400
  • تعداد بازدید: 93
  • نویسنده: روابط عمومی

هم اندیشی دانشگاه و معدن

به گزارش روابط عمومی شرکت معادن زغالسنگ کرمان جلسه ای در راستای هم اندیشی دانشگاه و معدن در محل مجتمع آموزش عالی زرند با حضور مدیران شرکت معادن زغالسنگ کرمان و اساتید بخش معدن مجتمع آموزش عالی برگزار گردید ودرخصوص همکاری های فی مابین که منجر به افزایش ارزش افزوده ماده معدنی زغالسنگ می گردد بحث و تبادل نظر شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت معادن زغالسنگ کرمان جلسه ای در راستای هم اندیشی دانشگاه و معدن در محل مجتمع آموزش عالی زرند با حضور مدیران شرکت معادن زغالسنگ کرمان و اساتید بخش معدن مجتمع آموزش عالی برگزار گردید ودرخصوص همکاری های فی مابین که منجر به افزایش ارزش افزوده ماده معدنی زغالسنگ می گردد بحث و تبادل نظر شد.

نظر دهید