نمایشگاه کتاب با ۵۰درصد تخفیف ویژه کارکنان مجموعه با همکاری شورای فرهنگی شرکت زغال‌سنگ

  • 11 دی 1400
  • تعداد بازدید: 113
  • نویسنده: روابط عمومی

نمایشگاه کتاب با ۵۰درصد تخفیف ویژه کارکنان مجموعه با همکاری شورای فرهنگی شرکت زغال‌سنگ

به گزارش روابط عمومی شرکت ،باحضور سرپرست محترم شرکت جناب آقای مهندس رنجبر وسایر مدیران ستاد ،نمایشگاه کتاب درنماز خانه شرکت افتتاح گردید.این نمایشگاه کتاب با ۵۰درصد تخفیف ویژه کارکنان مجموعه با همکاری شورای فرهنگی شرکت زغال‌سنگ به مدت دو روز در محل نمازخانه دایر می باشد

به گزارش روابط عمومی شرکت ،باحضور سرپرست محترم شرکت جناب آقای مهندس رنجبر وسایر مدیران ستاد ،نمایشگاه کتاب درنماز خانه شرکت افتتاح گردید.این نمایشگاه کتاب با ۵۰درصد تخفیف ویژه کارکنان مجموعه با همکاری شورای فرهنگی شرکت زغال‌سنگ به مدت دو روز در محل نمازخانه دایر می باشد

نظر دهید