آگهي مزایده عمومي

  • 14 آذر 1400
  • تعداد بازدید: 185
  • نویسنده: روابط عمومی

آگهي مزایده عمومي

فروش یک میلیون تن زغال باطله نرمه کارخانه زغالشوئی زرند (استخر اکبرآباد)

آگهي مزایده عمومي

 

مزایده گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مزایده:فروش یک میلیون تن زغال باطله نرمه کارخانه زغالشوئی زرند (استخر اکبرآباد)

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخ 1400/09/27

محل دريافت اسناد:بلوارشهيدآيت ا...صدوقي_شركت معادن زغالسنگ کرمان-امورقراردادها.(تلفن:03432117726)

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار: مبلغ 42.000.000.000 ریال

تاريخ تحويل پاكت ها: مورخ 1400/10/11

تاريخ گشايش پاكت ها: مورخ 1400/10/12

مبلغ خريداسناد: واریز مبلغ 300.000 ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

شماره شبا:IR680130100000000031482107

نظر دهید