طرح واکسیناسیون کارگران عزیز معادن

  • 03 مهر 1400
  • تعداد بازدید: 65
  • نویسنده: روابط عمومی

طرح واکسیناسیون کارگران عزیز معادن

با هماهنگی مدیر عامل محترم شرکت در راستای طرح واکسیناسیون کارگران عزیز معادن امروز صبح با همکاری مرکز بهداشت راور کارگران زحمتکش معدن هجدک در برابر ویروس منحوس کرونا واکسینه شدند .

با هماهنگی مدیر عامل محترم شرکت در راستای طرح واکسیناسیون کارگران عزیز معادن امروز صبح با همکاری مرکز بهداشت راور کارگران زحمتکش معدن هجدک در برابر ویروس منحوس کرونا واکسینه شدند .

نظر دهید