جلسه هم اندیشی مديران HSEمناطق معدنی

جلسه هم اندیشی مديران HSEمناطق معدنی

  • 16 شهریور 1400
  • تعداد بازدید: 86
  • نویسنده: روابط عمومی

جلسه هم اندیشی مديران HSEمناطق معدنی

جلسه هم اندیشی مديران HSEمناطق معدنی

با حضور مهندس رنجبر معاون بهره برداری شرکت ، جلسه هم اندیشی مديران HSEمناطق معدنی در معدن هجدک برگزار گردید

نظر دهید