کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعی

کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعی

  • 16 شهریور 1400
  • تعداد بازدید: 81
  • نویسنده: روابط عمومی

کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعی

با حضور مدیر عامل شرکت جناب آقای دکتر نیک طبع و اعضای کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعی جلسه این کمیته برگزار شد.


با حضور مدیر عامل شرکت جناب آقای دکتر نیک طبع و اعضای کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعی جلسه برگزار گردید.

در این جلسه به ابعاد مختلف آسیب های اجتماعی موجود در شرکت پرداخته و راهکارهای لازم ارائه گردید.

نظر دهید