امروز

نشست صمیمانه دکتر نیک طبع مدیر عامل محترم شرکت با اعضای شورای کارگری معادن و کارخانه زغالشویی زرند

 نویسنده: روابط عمومی تاریخ:21 اردیبهشت 1400
نشست صمیمانه دکتر نیک طبع مدیر عامل محترم شرکت با اعضای شورای کارگری معادن و کارخانه زغالشویی زرند

اعضای شورای کارگری معادن در این جلسه تنها درخواست خود از مدیریت شرکت را تعیین تکلیف نوع قراردادهای خود عنوان دانسته و درخواست رسیدگی به این مشکل را داشتند. 

مدیر عامل شرکت ضمن تببین انواع قراردادها و توضیحات کافی در خصوص آیتم های موجود در انواع قراردادها ، امنیت شغلی کارگران را فصل الخطاب خود دانست و افزود طبق ماده ۷ قانون کار مستمر بودن عزیزان در معادن نقطه عطف رفع مشکل قراردادها میباشد. 

مدیر عامل شرکت در این جلسه ضمن تشکر از دلسوزی و همراهی جناب آقای دکتر مسرور مدیر عامل محترم صندوق بازنشستگی فولاد عنوان داشت الحمدالله دکتر مسرور محکم و استوار حامی کارگران عزیز و همیشه سفارش خدمت رسانی به قشر عزیز کارگر را دارند .

دکتر نیک طبع عظمت و اقتدار بوجود آمده در شرکت را مرهون تلاش های مستمر کارگران ، کارشناسان و مدیران عزیز برشمرد و افزود با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری و حمایت همه جانبه معظم له از کارگران عزیز و همچنین نامگذاری سال جدید بعنوان تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها سرلوحه قرار دادن فرمایش رهبر عزیزمان را وظيفه همگان دانست. 

مدیر عامل شرکت در این نشست صمیمانه اطمینان خاطر کافی جهت امنیت شغلی کارگران عزیز را به شوراهای کارگری داده و عنوان داشت قطعا کارگران عزیزی که مشغول به فعالیت در مجموعه زغالسنگ کرمان طبق قوانین تا بازنشستگی در امنیت شغلی کامل ادامه کار خواهند داد .

در پایان شوارهای کارگری بصورت جداگانه با مدیر عامل محترم شرکت گفتگو و مسائل مربوط به کارگران معادن را مطرح نمودندارسال نظر